​​Số lượng : 02 Nhân sự​Yêu cầu : Nam/Nữ , độ tuổi từ 23 - 30 tuổi...
17/11/2020 10:47
Vị trí cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban  1. Thi lý thuyết  Các ứng viên thực hiện làm bài thi lý thuyết......
11/01/2019 12:00
Con người là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của Công ty TNHH Bắc Giang. Làm việc trong môi trường......
11/01/2019 12:00
 Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Công ty đã......
11/01/2019 12:00